Je leest het steeds vaker in de krant of op nieuwssites: persooneelstekort in de zorg op alarmerende hoogte. Dit personeelsprobleem heeft behalve gevolgen voor de fysieke zorg, ook consequentie voor de communicatie binnen de zorg. Om dit communicatievraagstuk op te lossen gaan ziekenhuizen, artsen en thuiszorg steeds meer digitaal en op afstand hun diensten leveren.

Digitale ontwikkeling in de zorg

Momenteel werken er echt te weinig mensen in de zorg. Een kop van vorige week op de NOS stelde al dat er 120.000 vacatures open staan voor de zorg. Mogelijk zal dit aantal alleen nog maar groeien aankomende tijd. De inzet van digitale technologie zal een belangrijke rol hebben in de aanpak van dit capaciteitsprobleem. Het ligt nog niet zo ver van ons vandaan. Thuiszorginstellingen hebben al vaker overleg met patiënten op afstand. Een verpleegkundige kan digitaal een afspraak maken (via het clientenportaal) en het is zelfs mogelijk om digitaal te zien of een patiënt zijn of haar medicijnen heeft ingenomen. Door de digitalisering los je een deel van dit communicatievraagstuk op.

Oog op de toekomst

Niet iedereen is overtuigd van het nut en de noodzaak van de digitale diensten. Echter zal iedereen wel moeten als we het capaciteitsprobleem willen aanpakken en de communicatie correct laten verlopen. Het is ook een prettige gedachte dat we het contact kunnen blijven behouden met mensen die wellicht sociaal geïsoleerd zijn. Zo verdwijnt iemand niet helemaal uit het zicht.

Steeds meer digitaal

Technologische ontwikkeling komen met een rap tempo en er komen steeds meer nieuwe diensten bij waardoor zorg op afstand mogelijk wordt. De enigste voorwaarde is een stabiele en snelle internetverbinding die tegenwoordig ook steeds beter wordt. Op afstand kunnen er gegevens worden verzameld en worden doorgegeven aan de zorgverlener via het clientenportaal. Tevens kunnen bewegingen van een demente bejaarde met een infrarood bewegingsmelder worden gevolgd. De signalen gaan vervolgens naar een externe computer en kan er op afstand bekeken worden of er afwijkend gedrag is (bijvoorbeeld een valpartij).

Niet louter zorg

De digitale ontwikkelingen focussen zich niet alleen op de zorg. Voor de veiligheid wordt het ook gebruikt. Met een stabiele verbinding is het mogelijk om via een beeldscherm mee te kijken wie bij jou, een familielid of bij je je buurman voor de deur staat. Dat creeert een veilig gevoel. Ook is het mogelijk om een liveverbinding met een kerkdienst te maken, als je slecht ter been bent bijvoorbeeld. Tevens geeft dit ook de optie om kerkdiensten van andere kerken te volgen.