Verzuim (binnen arbo) is het tijdelijk of langdurig niet kunnen uitvoeren van werkzaamheden door werknemer als gevolg van gezondheidsproblemen of een arbeidsconflict. Binnen verzuim zijn er ook nog verschillende verzuimsoorten, zoals ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en conflictverzuim. Om die reden is verzuimbegeleiding dus ontzettend belangrijk, omdat het gespecificeerd moet zijn op het probleem. In de meeste gevallen dient er beleid te zijn om verdere problemen te voorkomen. Verzuimpreventie is ontzettend belangrijk, maar de focus moet ook gelegd worden op verzuimmanagement en de re-integratie.

Wanneer er sprake is van verzuim, is het belangrijk dat je weet wat er verwacht wordt. Je krijgt met allerlei partijen te maken en elke partij heeft weer zijn eigen specialisme en verantwoordelijkheden. Voor werknemers is het lastig om hier op in te spelen en daarom wordt het vaak uitbesteed (verzuimbeheer). Experts brengen de werkgever op de hoogte van de stand van zaken en begeleiden werkgever en werknemer door het proces zodat de werknemer weer zo snel mogelijk kan worden ingezet.

Als een werknemer problemen ervaart met als gevolgd dat het functioneren wordt beperkt dan is het belangrijk dat hierover gesproken wordt. Dit kan met een leidinggevende of één van de bedrijfsartsen. Naar aanleiding van dit gevoerde gesprek wordt er duidelijk wat exact het probleem is en kan er een plan van aanpak worden opgesteld. De bedrijfsarts heeft in deze zaak een onafhankelijk positie en adviseert zowel leidinggevende als werknemer over de mogelijkheden en het verloop.

De Arbowet schrijft dat een werkgever zich in het geval van verzuim dient bij te staan door deskundige personen. Dit kan gebeuren door een arbodienst of een bedrijfsarts. Wanneer er sprake is van langdurig verzuim dan komt de wet verbetering poortwachter om de hoek kijken. Deze wet gaat over de regels omtrent verzuimreductie en transparante afspraken over verzuimmanagement. Het uiteindelijke doel is dat de werknemer en werkgever er samen met de deskundigen uit komen om de werknemer zo snel mogelijk aan het werk te zetten.