Velen ouders doen een beroep op een kinderopvang wanneer ze gaan werken, studeren of simpelweg even tijd voor zichzelf willen hebben. Wat wordt daadwerkelijk verstaan onder een kinderopvang? Een kinderopvang is een verzamelterm voor verschillende mogelijkheden om kinderen op te vangen als de ouders om welk reden dan ook daartoe niet in staat is of zijn. Een kinderopvang is vaak ingericht op de werktijden van de ouders. De opvang is alleen doordeweeks geopend, dat wil zeggen van 7 uur ’s ochtends tot circa 19 uur ’s avonds. Ouders brengen hun kinderen voordat ze moeten werken en halen de kinderen na het werk weer op.

Horizontaal of verticale opvang

Kinderen worden op een opvang vaak in kleine groepen ingedeeld, hiermee wordt gewaarborgd dat het kind de aandacht krijgt dat het nodig heeft. Juist in dit stadium vinden we dat kinderen veel aandacht nodig hebben en dat bieden we onze kinderen. Elk groep heeft minstens twee medewerkers die de hele dag toezicht houden. In wat voor groep de kinderen terecht komen is afhankelijk van de groepsindeling dat gehanteerd wordt. Enkelen kinderopvang hanteren een horizontale dan wel een verticale groepsindeling.

Een horizontale indeling is een indeling naar de leeftijd van de kinderen. Het leeftijdsverschil tussen het jongste en het oudste kind in de groet is maximaal twee. Er is hiervoor gekozen zodat de kinderen altijd bij hun leeftijdsgenoten in de groep zitten, de kans dat ze met deze kinderen aansluiting vinden is groter. Ook kunnen de activiteiten die worden aangeboden gemakkelijker worden afgestemd op leeftijd van de kinderen

Bij een verticale groepsindeling zitten kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar in dezelfde groep. Deze groep bestaat uit baby’s, dreumesen, peuters en kleuters. Het voordeel van deze groep is dat kinderen niet steeds naar een andere groep hoeven worden te verplaats op het moment dat zij ouder worden. Dit biedt ouders de mogelijkheid om broertjes en zusjes in dezelfde groep te plaatsen.

Flexibele kinderopvang

Een flexibele kinderen opvang wil zeggen dat de kinderen geen vaste dagen hebben waarop ze naar de opvang gaan, let wel op dit kan per opvang verschillen. Het komt erop neer dat afgesproken wordt dat het kind verschillende dagdelen per maand afneemt bij een kinderopvang.

Het bieden van flexibele opvang is zeer intensief klus voor het kinderdagverblijf, ze weten nooit van tevoren hoeveel kinderen op de dag zelf aanwezig zullen zijn. Het is vereist dat het kinderdagverblijf dat deze service biedt er na kan handelen en als het nodig is het nodige personeel kan in zetten.

Flexibele kan ook betekenen dat de openingstijden van het kinderdagverblijf ruimer zijn of dat het ’s nachts en in het weekend open zijn.

Ouders hebben bij flexibele kinderopvang de volledige vrijheid om zelf te bepalen op welke dagen zij hun kind naar het kinderdagverblijf brengen.

Waarom is er flexibele opvang

De reden dat sommige kinderopvang een flexibele service aanbieden heeft te maken dat in sommige beroepsgroepen met een wisselde rooster gewerkt wordt. Hierbij kan worden gedacht aan verpleegsters, horeca, bewakers en productiemedewerkers die allen onregelmatig werken. Deze groep ouders krijgt per week van hun werkgever het rooster voor de week erop, aan de hand daarvan kunnen zijn vaststellen wanneer ze flexibele kinderopvang nodig hebben.